Pengeby stenges

Pengeby stenges 24. juni 2024. Det betyr at dere ikke lenger kan bruke appen etter den datoen. Takk for at dere deltok i spillet 😊

Er du lærer, kan du lese mer her

Velkommen til Pengeby

Pengeby er et digitalt spill der du skal tjene penger og holde byen din grønn samtidig. Dermed lærer du om penger og matematikk i hverdagen.

I Pengeby skal du skaffe varer som du kan selge på markedet i byen. Pengene kan du bruke til å for eksempel kjøpe bedre fiskegarn, oppgradere figuren din, eller du kan bruke pengene til å holde byen grønn og gjøre den mer bærekraftig.

Google Play
App Store

Hva er Pengeby

Pengeby er et gratis læringsspill til faget matematikk. Spillet er tilpasset 1. – 4. klasse (6-9 år).

Pengeby er et interaktivt, fargerikt univers der barn lærer om penger, økonomi, matematikk og bærekraft. I spillet tjener barna penger ved å handle med de varene som de får tilgang til i spillet. Det er f.eks. fisk fra sjøen eller egg fra hønsegården.

Pengene barna tjener kan brukes til å oppgradere figuren sin, eller de kan velge å spare for å investere i en grønnere og mer bærekraftig by. Dermed støtter Pengeby FNs bærekraftsmål om en mer bærekraftig verden.

Bruk Pengeby i undervisningen

Pengeby er et læringsspill som er enkelt å bruke i undervisningen. Dere kan bruke spillet som et avgrenset opplegg eller som tilleggsmateriale, f.eks. i matematikk.

I Pengeby lærer barna om penger og økonomi, og i løpet av spillet får de bruk for sine matematiske ferdigheter. Dermed berører spillet en faglige mål for matematikkundervisningen, som tall og tallforståelse.

Dere kan spille det i fellesskap i klassen, i mindre grupper eller enkeltvis, alt etter behov og undervisningsmetoder. I lærerveiledningen finner du ideer til aktiviteter i klassen som kan støtte læringsmålene i spillet.

Få inspirasjon til Pengeby i undervisningen

SE LÆRERVEILEDNINGER

Hva lærer barna ved å spille Pengeby

Pengeby berører flere kompetansemål for matematikkundervisningen i starten av skolegangen.

I de forskjellige delene av spillet møter barna på forskjellige problemstillinger og utfordringer som passer til relevante kompetansemål.

 • Får kunnskap om enkle, naturlige tall

  Barna arbeider med 1-, 2- og 3-sifrede tall. Spillet utvikler seg underveis, slik at tallstørrelsene tilpasser seg barnas nivå.

 • Utfører enkle regnestykker

  I spillet skal barna gjøre regnestykker med pluss og minus, blant annet i vindmølle-spillet. På markedsplassen kan barna bruke multiplikasjon til få den riktige og beste pris for sine varer.

 • Oppdager enkle regneregler og sammenhenger

  I bie-spillet og på fruktplantasjen blir barna klokere på størrelser og verdi. Her kan de også trene tallrekker og tabeller.

 • Får kunnskap om strategier til enkle beregninger

  Pengeby utfordrer barna til å treffe fornuftige valg for å få det beste resultatet. I fiske-spillet skal elevene f.eks. kombinere strategi med tallverdi.

 • Løser enkle matematiske problemer

  Gjennom matematiske gåter i vindmølleparken bruker barna regning til å komme i mål. På markedsplassen skal de vurdere hvilken pris de vil selge varene sine for.

 • Undersøker og tolker enkle hverdagssituasjoner ved bruk av matematikk

  Utfordringer og oppgaver i spillet ligger tett opp til barnas virkelighet og er gjenkjennelige. Prisen på en vare på markedet kan f.eks. variere, og spillet utfordrer barna til treffe fornuftige matematiske og økonomiske beslutninger.

 • Bruker enkle symbolske representasjoner

  På hønsegården og i fruktplantasjen blir barna presentert for symboler og tegn. Det gir dem en forståelse av begreper som intervaller og koordinater på en naturlig måte.

 • Får kunnskap om enkle fagord og begreper

  Selve spillet Pengeby bruker ikke mange ord. Men i samspill med det tilhørende læringsmaterialet får de en dypere forståelse for matematiske fagord og begreper.

Hvor kan dere spille Pengeby

Pengeby er lett å gå til og kan spilles på de fleste plattformer, også direkte i de fleste nettlesere. Spillet fungerer både på telefoner og nettbrett og finnes som app til iOS og Android.

Pengeby er et trygt og sikkert univers for barn å begi seg rundt i.

Spillet overholder alle regler om GDPR og datasikkerhet, og brukernes personlige data blir ikke lagret eller delt med tredjepart. Personlige opplysninger om innlogging blir utelukkende lagret lokalt på den enheten som barnet spiller Pengeby på.

Danske Bank, som står bak Pengeby, samler utelukkende inn anonymiserte data om bruken av spillet. Det gjør de for å kunne forbedre spillopplevelsen og løpende å kunne forbedre spillet.

Google Play
App Store